ವಿಡಿಯೋ : ಧೊಪ್ಪೆಂದು ಕೆಳ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ವರಿಯರ್!ಕಣ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ವರಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.