ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು ಇವರೇ!ಕೆಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಸತ್ಸ್ವರೂಪದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ

ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್

ಜೂಲಿಯಾ ರಾಬರ್ಟ್

ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್

ರೆನೀ ಲಿನ್

ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಲಿ