ಮೋದಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ!