ತರಕಾರಿ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂತು ಭೂತ! ನಂಬದಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.