ವಿಡಿಯೋ ; ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವರ್ತಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋಬಿಹಾರದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೈಬಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಚ್ತರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ