ವಿಡಿಯೋ : ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಗೋಡೆ! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಗೋಡೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್